TAEKWONDO PLANAIS

Contact

POUR TOUS  RENSEIGNEMENTS :

MR DIAZ IVAN

06 37 29 57 90

E MAIL : diaz.yvan@neuf.fr

taekwondo.planais@sfr.fr